Chế độ thai sản áp dụng từ nay đến 31-12-2015

Chế độ thai sản theo quy định của nhà nước được áp dụng từ nay đến 31-12-2015.

1. Đối tượng được hưởng

 • Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên.
 • Cán bộ, công chức, viên chức.
 • Công nhân quốc phòng, công nhân công an.
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân.

2. Điều kiện được hưởng

Thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Lao động nữ mang thai.
 • Lao động nữ sinh con.
 • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 04 tháng tuổi.
 • Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

Với trường hợp lao động nữ sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thì phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Thời gian tối đa hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu

 • 10 ngày nếu thai dưới 01 tháng.
 • 20 ngày nếu thai từ 01 tháng đến dưới 03 tháng.
 • 40 ngày nếu thai từ 03 tháng đến dưới 06 tháng.
 • 50 ngày nếu thai từ 06 tháng trở lên.

4. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con: 06 tháng

5. Thời gian hưởng chế độ nếu sau khi sinh con mà con chết

 • 90 ngày tính từ ngày sinh con nếu con dưới 60 ngày tuổi.
 • 30 ngày tính từ ngày con chết nếu con từ 60 ngày tuổi trở lên

6. Thời gian hưởng chế độ nếu sau khi sinh con mà mẹ chết (áp dụng cho trường hợp cha hoặc mẹ tham gia BHXH, cả cha mẹ đều tham gia BHXH)

Cho đến khi con đủ 04 tháng tuổi.

7. Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi

 • Đối với lao động nữ nhận nuôi con nuôi: cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.
 • Đối với lao động nam nhận nuôi con nuôi: cho đến khi con đủ 04 tháng tuổi.

8. Mức hưởng chế độ thai sản

 • 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
 • Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng BHXH.

9. Điều kiện lao động nữ sinh con đi làm trước thời hạn

 • Sau khi sinh con từ đủ 60 ngày trở lên.
 • Có xác nhận của cơ sở y tế về việc đi làm sớm không có hại cho sức khoẻ của người lao động;
 • Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

10. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

 • Thời gian hưởng từ 05 – 10 ngày trong 01 năm.
 • Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung.

11. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

Bao gồm:

 • Sổ BHXH.
 • Bản sao giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của con hoặc giấy chứng tử nếu con hoặc mẹ chết.
 • Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu, thực hiện các biện pháp tránh thai phải có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền.
 • Nếu nhận nuôi con nuôi dưới 04 tháng tuổi phải có chứng nhận theo quy định pháp luật.
 • Xác nhận của người sử dụng lao động về điều kiện làm việc đối với người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc theo chế độ ba ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên hoặc xác nhận của người sử dụng lao động đối với lao động nữ là người tàn tật.
 • Danh sách người hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập.

12. Trình tự giải quyết hưởng chế độ

 • Trong hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ thai sản cho người lao động
 • Trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tổ chức BHXH có trách nhiệm quyết toán cho người sử dụng lao động.

———————

Tìm hiểu thêm về các kỹ năng quản lý nhân sự, hoặc tham khảo khóa học quản trị nhân sự để có thể nắm vững các kiến thức cơ bản, nâng cao về công việc nhân sự.

Vui lòng ghi rõ nguồn “Đào tạo quản lý nhân sự” khi sao chép nội dung!

Đánh giá bài viết

Facebook Comments

comments

© 2015 Đào tạo quản lý quản trị nhân sự. Thiết kế Website bởi Vietmoz.