Đào tạo Inhouse tại Công ty CP Dược Phẩm Việt Đức

Đào tạo Inhouse tại Công ty CP Dược Phẩm Việt Đức CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO INHOUSE “Kỹ năng lập kế hoạch và thực hiện công việc hiệu quả” Ngày 11/9, VNNP Việt Nam đã tiến hành tổ chức chương trình đào tạo “Kỹ năng lập kế hoạch và thực hiện công việc hiệu quả” theo mô hình đào tạo Inhouse tại Công ty CP dược phẩm...

© 2015 Đào tạo quản lý quản trị nhân sự. Thiết kế Website bởi Vietmoz.